I over 40 år har vitenskapen slått fast de samme sannhetene om hva som skaper motivasjon. Dette er faktisk noe av den mest robuste forskningen vi har.  Samtidig er det svært få ledere og virksomheter som bygger sitt motivasjonssystem rundt disse sannhetene. Men noen gjør det. Hva er hemmeligheten til disse superlederne som gjør at de lykkes så til de grader?

bloggbilde12

1. De ansetter mennesker som tror på det bedriften gjør
Dette er det viktigste punktet. Istedenfor å ansette mennesker bare fordi de har den rette kompetansen, ansetter de beste lederne mennesker som tror på det bedriften gjør – at det er viktig. Ved å gjøre dette, sikrer de seg medarbeidere som ikke bare jobber for lønna, men som gir av hele seg fordi de ønsker at virksomheten skal nå målet sitt. Dyktige ledere motstår også fristelsen for å prioritere mennesker ut ifra kompetanse som passer til hvordan jobben allerede er konstruert. Istedenfor søker de etter talentene som redefinerer hvordan jobben skal gjøres. Dyktige mennesker kan alltids lære seg nye ferdigheter. Dersom en leder skal bli god på å delegere, er første steg å ansette folk man virkelig har tillit til. Når du gir oppgaver til en du har tillit til, gir det deg rom til å holde fokuset der du skal. – Og ingen medarbeider vil føle fullstendig autonomi om du ikke har tillit til dem. Omgi deg med mennesker du har tillit til og beundrer, som har tro på målet dere jobber mot, og er selvgående og talentfulle. Dette er en god nøkkel for effektivitet og vekst.

“Min hovedoppgave var å utvikle talent. Jeg var en gartner som gav vann og annen næring til våre 750 beste medarbeidere. Selvfølgelig matte jeg luke ut noe ugress også” Jack Welsh – tidligere CEO i General Electrics


2. De er ærlige om samarbeidet

Mange virksomheter ønsker med stor entusiasme sine nye medarbeidere velkommen til ”familien” og uttrykker at de håper de vil være der i mange år fremover.  I neste omgang kommer samtalen hvor man avklarer forventninger til den ansatte før man går ut i prøvetiden. Fungerer du ikke – så er det rett ut. Medarbeideren på sin side erklærer sin lojalitet, men forlater selskapet så snart en konkurrent tilbyr en bedre mulighet. Det er ikke slik en ekte familie fungerer. Denne uærlige relasjonen gjør at selskapet mister sine verdifulle mennesker. Den ansatte på sin side feiler i å investere fullt og helt i jobben sin fordi man stadig skanner jobbmarkedet etter nye og bedre muligheter. Istedenfor å tenke på medarbeidere som familie eller som konsulenter, er de beste lederne opptatt av å utvikle en relasjon som er tydelig basert på hvordan de kan gi verdi til hverandre. Medarbeideren investerer i selskapets suksess, og selskapet investerer i medarbeiderens markedsverdi. Resultatet blir et gjensidig fordelaktig samarbeid som gjør at partene våger å forplikte seg til hverandre over lang tid for å oppnå større verdier. Gode ledere definer et spesifikt og gjensidig forpliktende oppdrag med et tydelig mål og en realistisk tidsramme. De gjør det klart for medarbeideren hva han eller hun vil oppnå for seg selv ved å utføre oppgaven.

”Min jobb som leder er å forsikre meg om at alle i selskapet har fantastiske muligheter, og at de føler at de har en meningsfull innvirkning og bidrar til samfunnets beste. Mitt mål er at Google skal lede, og ikke følge på det området.” Larry Page – en av grunnleggerne av Google.


3. De motiverer innenfra
Å gi mennesker høyere lønn, fetere bonuser og flere frynsegoder er en sikker måte og redusere kreativitet og innsnevre fokus på. Faktisk har forskning slått fast i over 40 år at så lenge en jobb innebærer den minste kognitive ferdighet, er det èn måte å motivere mennesker på som virkelig fungerer; gjennom indre motivasjon. De beste lederne vet at det som driver mennesker kommer innenfra. Vi mennesker har en trang til å ha kontroll over vår egen tilværelse og være den drivende kraften i vårt eget liv. Vi har behov for å bli bedre og bedre i ting som betyr noe for oss. Det tennes en vilje i oss når vi føler at det vi gjør har en mening, og at vi gjør en positiv forskjell i verden. -Og vi er ment å leve og fungere i relasjon med andre mennesker. Gode relasjoner gir oss følelsen av å være akseptert, verdifull og likeverdig. Å være opptatt av hva det er som driver den enkelte, og bevisst jobbe med å styrke den enkeltes medbestemmelse, mestring, mening og relasjoner, er en sikker måte og skape en motivert organisasjon som drar sammen og presterer bedre.

«Å snu demotiverte ansatte handler om å endre fokus fra hva som er galt, til et fokus på hva som gir den enkelte mening. Gir du mening til et menneske, tenner du i dem en vilje, og med en sterk vilje følger kraften til å gjennomføre». Kjell Christian Hovde, Business Coach


4. De fokuserer på styrker
I de fleste virksomheter er det en tendens til å fokusere på å reparere det som ikke fungerer, – også når det kommer til medarbeidere. Medarbeiderundersøkelser handler ofte om å kartlegge svakheter i organisasjonen som må fikses. I utviklingssamtaler er fokuset ofte på hva den enkelte kan bli bedre på, eller hva den enkelte er svak på som man med fordel kan jobbe med. Sannheten er at dette gjør både oss og medarbeiderne opptatt av det negative og det som ikke fungerer. Hvorfor er vi ikke mer opptatt av det vi er gode på? De smarteste lederne vet at det alltid vil bli middelmådige resultater om vi forsøker å endre mennesker til noe de ikke er. De vet at for å skape vinnerbedrifter må vi legge størst vekt på å utvikle medarbeidernes unike styrker, slik at han eller hun kan videreutvikle sine talenter, samtidig som man legger strategier for å støtte opp om deres svakheter. Nøkkelen her ligger i hvordan man kan dra mer nytte av det folk allerede er gode på. Å bygge på den enkeltes talenter og inspirere dem til å bruke dem, avdekker muligheter for vekst man ikke ante at lå der.

 

5. De prioriterer effektivitet
Dyktige ledere er mer opptatt av å få ting til å skje raskt, enn at alle beslutninger skal være nøye overveid. Beveger du deg hurtig, oppstår det og noen feil underveis på grunn av hastverk. Ledere som er opptatt av effektivitet, kommuniserer tydelig til sine ansatte at de er villig til å akseptere følgene av hurtigheten. Linkedin gründer Reid Hoffman uttaler sågar at han godtar 10-20% feilrate for effektivitetens skyld. De beste lederne er ikke redd for å gjøre feil –  men vet at det er en essensiell del av forretninger og livet for øvrig. Innovasjon er bygget på prøving og feiling. Hvordan du forholder deg til nederlag og lærer av dine feil er det som teller. En organisasjon som er opptatt av å lære, og som evner å transformere denne læringen om til handling raskt, har et avgjørende konkurransefortrinn.


6. De innarbeider målet i hele organisasjonen
Med entusiasme, kreativitet, stå på- vilje og mot, kreves det at lederen kanaliserer ressursene og energien mot virksomhetens mål. De dyktigste lederne prioriterer å trene på å kommunisere målet slik at medarbeiderne føler det, og vet akkurat retningen man skal jobbe mot. De holder målet enkelt og tydelig, og prioriterer det som er viktig for å nå målet fremfor de daglige hastesakene. De setter mål som oppleves som meningsfulle for den enkelte medarbeider og som de selv er lidenskapelig opptatt av. Når alt kommer til alt, handler lederskap om å bevare dine medarbeidere fokusert på et mål og motivert til å gjøre sitt beste for å oppnå det. Ledelse handler om å legge grunnarbeider for andres suksess, ta et skritt tilbake -og la dem skinne.

”Folk sier ofte at motivasjon ikke varer. Vel, det gjør ikke et bad heller – det er derfor vi anbefaler det daglig.” Zig Ziglar, Forfatter.


7. De unngår å ”henge over skulderen”
De mest fremgangsrike lederne ville aldri vært der de er i dag om de ikke ga sine medarbeidere tillit til å fatte egne beslutninger. Ofte har vi svært vanskelig for å gi slipp på kontrollen som ligger i det å fatte beslutninger. Forsikringsbehovet vi har for å ta «en siste kontroll» begrenser effektiviteten og handlekraften i virksomheten. -Og mens vi bruker tid på å bekrefte alle beslutninger som tas, bruker andre virksomheter tiden på å utvikle videre. De dyktigste lederne lar medarbeideren vite at de er ansvarlige for oppgaven. Samtidig kommuniserer de at måten ting er gjort på tradisjonelt, er åpen for enhver endring medarbeideren tenker vil fungere best. På denne måten oppnår bedriften resultater man ikke engang visste at fantes.

«Velger du de rette menneskene, og gir dem muligheten til å spre sine vinger, samtidig som du gir dem en kompensasjon som driver dem, trenger du nesten ikke å lede dem.» Jack Welsh


8. De roser

Alle mennesker har behov for en hensikt med det de gjør. Vi vil bety noe og ha en funksjon som oppleves som en del av noe større enn oss selv. De beste lederne er gode på å synliggjøre viktigheten av den enkeltes arbeid og hvor mye det settes pris på. Mennesker blomstrer når de opplever at det de gjør er viktig. La dem blomstre, vis dem målet, og ikke stå i veien for dem når de gjør det. Men de mest innsiktsfulle lederne gir ikke ros når det ikke er fortjent. Om du deler ut ros som om det er en gode alle skal få like mye av uavhengig av prestasjon, mister rosen all troverdighet. Gode ledere jubler når noen scorer, og backer og trener de som ikke gjør det så bra, slik at de også lærer seg å score.

«Hvis dine handlinger inspirerer andre til å drømme mer, lære mer, gjøre mer og  bli mer, er du en leder.» John Quincy Adams, USAs sjette president.


9. De løfter konflikter frem i lyset.
Istedenfor å ignorere, overhøre eller dysse ned meningsmotstandere, er de beste lederne opptatt av å være oppriktige og tydeliggjøre de interessekonflikter de måtte ha med de de jobber med. Ved å løfte alt frem i lyset, unngår man å skape skjulte agendaer og ulike meningsklikker, -og ingen blir overrasket hvis og når noen rister på hodet. Slik viser man at alle har blitt hørt og at de ulike synspunktene er vurdert. Mennesker tåler utrolig mye uenigheter, bare de opplever at de blir snakket sant til, at de blir hørt og tatt på alvor. De beste lederne møter alle med respekt, enten det er vaskehjelpen eller toppsjefen.  Gi medarbeiderne trygghet til å si det de mener, og støtt dem når de trenger det. Det du gir ut til andre, får du tilbake.

“En liten konflikt kan velte hele virksomheten, og en stor konflikt kan være starten på noe fantastisk. Ikke dyss ned en konflikt – dra den frem i lyset og plukk den fra hverandre for så å  bygge videre.”
Kjell Christian Hovde, Business Coach


10. De har karakter
Å være en leder mennesker ønsker å følge, handler om karakter. Lederskap handler mer om hjertet til lederen, enn om hodet eller hendene. De beste lederne søker alltid etter ny kunnskap, de forventer suksess, og aksepterer at de har ansvaret. De møter utfordringer med mot og setter sine medarbeidere foran seg selv.


 

Inspirasjon:
Jack Welsh
Curt Coffman
Steve jobs
Reid Hoffman
Simon Sinek
Lee Lacocca
John Quincy Adams
Mark Miller
Foto: Stockphoto

 

Hvis du likte dette innlegget, del det gjerne og trykk FØLG knappen oppe til høyre for mer! Legg gjerne igjen mailadressen din også for varsel om nye innlegg.