Executive Coaching er en utforskningsbasert tilnærming til personlig og profesjonell utvikling hvor jeg hjelper lederen med mer utvikling, mestringstro og drivkraft i sin rolle. Gjennom å bevisstgjøre, utruste og legge til rette for å vekst og mestring, hjelper jeg mennesker å definere nye muligheter og utvikle nye perspektiver preget av vekst.

Executive Coaching innebærer å:
Kartlegge situasjonen og organisere informasjon
Identifisere utviklingsmuligheter
Bygge bevissthet
Muliggjøre flere løsninger
Sette mål og skape handlingsplaner
Ny læring
Støtte og oppmuntre over lengre tid
Overvåke fremgang og ansvarliggjøre
Resultatene av coachingen inkluderer:
Forbedret prestasjonsnivå og økt produktivitet
Styrket arbeidsmoral
Økt selvfølelse og selvtillit
Nye sett med ferdigheter
En virksomhet som tiltrekker seg talentfulle medarbeidere og drar nytte av det beste i dem
Redusert gjennomtrekk av arbeidskraft
Økt sannsynlighet for å nå de målene som er satt

Prosjektdefinisjon
Et typisk Executive Coaching engasjement har en varighet på 6 mnd, men kan vare i alt fra 3-12 måneder avhengig av situasjonen. Grad av endringsbehov bestemmer hvor mye coaching som behøves.
En Executive Coach bringes ofte inn i bedrifter for å jobbe med:
Mennesker med stort potensiale som trenger ekstra støtte for å nå neste nivå
Ledere som er verdifulle for virksomheten, men som har nøkkelferdighets-problemer som bør tas tak i.
Ledere som nylig har blitt ansatt eller forfremmet og trenger å sette et umiddelbart positivt avtrykk.


Coachingprosessen

Coachingprosessen følger vanligvis disse stegene:
Steg 1: Innføring og kartlegging (inkluderer 360 feedback)
Steg 2: Målsetting
Steg 3: Pågående coaching og ferdighetsutvikling
Steg 4: Måling av resultater

 

Leveranse
Coachen er ansvarlig overfor klienten (den som coaches), klientens nærmeste leder og HR hvis det er hensiktsmessig (HR er ikke alltid involvert i prosessen). De aller viktigste elementene i coaching er konfidensialitet og tillit mellom coach og klient. Klienten må være en villig deltaker i coachingprosessen. Coachen gir aldri til kjenne innholdet av coachingsamtaler til klientens leder eller noen andre uten at det er godkjent av klienten på forhånd. Coachen kan, i de tilfeller det er hensiktsmessig og klienten ønsker det, fasilitere tre-veis samtaler mellom coachen, klienten og klientens leder.
Støtte til klientens leder er en nøkkelfaktor i coachingprosessen. Å definere og tydeliggjøre mål og prestasjonsforventninger med lederen i forkant er ekstremt viktig (Steg 2). Coachen kan også gi oppfølgingsfeedback for å måle forbedring (Steg 4), eller så kan klientens leder velge å gjøre dette selv.