Privatklienter:

Hver konsultasjon koster 900 kr.

Egne priser for studenter, trygdede og folk med særlige behov.

En konsultasjon varer i 50 min.

Parterapi varer vanligvis en time og femten minutter og koster kr. 1200.

Betaling ved fremmøte eller via faktura.

Kontant betaling ved første konsultasjon. NB! Ingen kortautomat.

 

 

Bedriftsklienter:
Vanligvis legges det opp et program i samarbeid med oppdragsgiver og det avtales

en pris ut ifra programmets innhold og varighet.

Ordinær pris per konsultasjon er 1500 kr.

En konsultasjon varer i 50 min.

Betaling via faktura.

NB! Ingen kortautomat.